Temeljem članka 114. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora danu na sjednici održanoj 9. lipnja 2022. godine, ravnateljica dr. sc. Vesna Vlašić, donosi sljedeću

 

                                                                                                 ODLUKU

                                                                                         o izboru kandidata

 

                                                                                                       I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto administrativnog radnika izabrana je kandidatkinja Ivana Karajlović, upravni pravnik, na određeno i puno radno vrijeme.

                                                                                                       II.

S izabranom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme.

 

                                                                                                       III.

Kandidatkinja će temeljem ovog ugovora započeti s radom dana 20. lipnja 2022. godine.

 

                                                                                                        IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Gimnazije, Požega.

 

 

                                                                                                                                                  RAVNATELJICA:

                                                                                                                                                dr. sc. Vesna Vlašić