Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a duplikati/prijepisi o školovanju preuzimaju u tajništvu škole radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Kontakt osoba: Ivana Karajlović, administratorica

Telefon: 034/316-750

Mobitel: 099/249-5672

E-mail:  tajnistvo@gimpoz.hr

Na temelju Odluke Školskog odbora od 15. ožujka 2019. izrada duplikata svjedodžbe naplaćuje se 15,93 € po svjedodžbi, a izrada prijepisa svjedodžbe naplaćuje se 9,29  po svjedodžbi.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), duplikat/prijepis svjedodžbe se izdaje najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana podnošenja uredno ispunjenog zahtjeva. 

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

VAŽNE NAPOMENE!

  • Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
  • Ovjera svjedodžbi pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/16 i 57/22) i nije u nadležnosti školskih ustanova.

 

Mole se stranke da, zbog traženja podataka u školskoj arhivi, neodgodivih poslova koji iskrsnu vezano za učenike, nastavnike, planiranja godišnjih odmora i mogućeg većeg broja ranije zaprimljenih zahtjeva, ne odgađaju do zadnjeg trena predaju zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe. 

 

 

Izdavanje duplikata svjedodžbe može se zatražiti putem obrasca Zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika. Duplikate/prijepis svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena, jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta. U Narodnim novinama, službenom listu RH, objavljuju se nevažećim osobni dokumenti građana (ili srodni) po navedenim cijenama: Školska svjedodžba - 6 €. Nakon objave u Narodnim novinama, u tajništvu Škole podnosi se i dostavlja sljedeće:

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.